Οι ασκήσεις του ΚΕΕ σε μορφή MS-Word

Τα γνωστά μας θέματα ΚΕΕ, σε μορφή word από την ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου Ιονίων Νήσων Σώζων Παπαβλασόπουλου.

Περιέχουν: 
1. Ερωτήσεις με Σωστό – Λάθος,
2. Συμπλήρωση κενών,
3. Πολλαπλής επιλογής,
4. Αντιστοίχησης,
5. Ερωτήσεις διάταξης και
6. Ασκήσεις ανάπτυξης.
7. Κριτήρια αξιολόγησης

Leave a Reply